Novinky
WSI - nákladná technika

Prejdite si našu ponuku presných modelov nákladnej techniky od WSI. Naša spoločnosť sa 1.12.2018 stala distribútorom značky WSI pre Slovenskú republiku. Modely tejto značky vyznávajú zberatelia z celej Európy ale...

viac
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod KontaktOchrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje klienta sú dôverné a budú použité iba
k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, obchodných akcií predávajúceho (aj
vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a kontrola bonity, dôveryhodnosti
a platobnej disciplíny kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany
predávajúceho vykonaná Kupujúcemu nová ponuka. Žiadne osobné údaje nebudú inak
zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie
súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie
mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych ponukových a obchodných akcií.
Predávajúci postupuje tak, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na
zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a osobného života. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne
Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii
predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú
zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej
republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a
účinnom znení. Jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, alebo aj rodné
číslo, kontaktné číslo telefónu, mobilu a pod., e-mailovú adresu, podpis, alebo aj biometrický
podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto
osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre
marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i
prostredníctvom tretích strán a to i pomocou tele marketingu alebo SMS) a za účelom
preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného
vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu ARPIS VEKTOR,
s.r.o., Robotnícka 72/90, Senica 905 01. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje
aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na mailovú adresu
obchodu.


Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Firme ARPIS VEKTOR, s.r.o pre
marketingové účely poskytuje Firme ARPIS VEKTOR, s.r.o dobrovoľne. Súhlas so spracovaním
osobných údajov poskytnutých Firme ARPIS VEKTOR, s.r.o pre marketingové účely je platný
do odvolania súhlasu Kupujúcim.


Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie
svojho používateľského profilu, alebo využije kontaktný formulár, alebo predávajúceho
kontaktuje prostredníctvom telefónu na +421905254484.

 

Ďalej Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, aby v súvislosti s využívaním registrov
vedených spoločnosťou ARPIS VEKTOR, s.r.o za účelom posudzovania jeho bonity,
dôveryhodnosti a platobnej morálky pre vykonanie špeciálnej ponuky zo strany
predávajúceho a to aj opakovane a ochrany práv firmy ARPIS VEKTOR, s.r.o:

 

a.) ARPIS VEKTOR, s.r.o. získala informácie o jeho bonite, dôveryhodnosti a platobnej
morálke (zahrňujúce informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia skorších
záväzkov),


b.) ARPIS VEKTOR, s.r.o. zhromažďovala, spracovávala a archivovala osobné údaje
Kupujúceho a to v rozsahu nevyhnutých pre vykonanie tejto špeciálnej ponuky
a následného plnenia uzatvorenej zmluvy,

 

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané
osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie
a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom
znení.


Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva
požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto
údajom.


ARPIS VEKTOR, s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby
uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice
95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe
informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú
možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových
zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného
prehliadania.


ARPIS VEKTOR, s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd
vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy
v prípade, že je táto IP adresa na čiernej listine ( tzv. blackliste). V prípade problémov
s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať Firmu ARPIS VEKTOR, s.r.o prostredníctvom
kontaktného formulára alebo telefonicky na číslo telefónu uvedenom v kontaktoch.

 

ARPIS VEKTOR, s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov
webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť ARPIS VEKTOR, s.r.o, prevádzkovateľ internetového obchodu laserovastrelnica.sk,
www.bluewolf.sk, www.arpisvektor.sl, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za
prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade
s Obchodnými podmienkami spoločnosti ARPIS VEKTOR, s.r.o. a s Obchodnými podmienkami
spoločnosti ARPIS VEKTOR, s.r.o..

 

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno
firmy, IČO a kontaktnú osobu firmy), dátum narodenia či rodné číslo, podpis, adresu
(fakturačnú a prípadne dodaciu adresu), telefónny a mailový kontakt. Tiež evidujeme Vaše
obchodné prípady u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred
prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás
môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu a to za účelom predchádzania
vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez
predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať
alebo preplatiť. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade, že si idete vyzdvihnúť niektorý
produkt v rámci špeciálnych služieb, ktoré ARPIS VEKTOR, s.r.o. ponúka.

 

K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami
potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej
registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za
účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.
Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity
a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne
služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do eshopu môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je
možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí
poslať e-mail so žiadosťou o zrušenie.

Copyright 2017 - 2024 © BLUE WOLF